Anti-aging treatments
+420 734 523 523

Anti-aging treatments

For anti-aging treatments we have been using the latest products, technologies and equipment. One of the most effective treatments against wrinkles is filling out the Botox cure. Against circles and edema of the face, acne, pigmentation of the neostretch marks are New age plasma care devoce unique care. Plasma can be used for the treatment of neck, chest and breasts. It removes wrinkles and scars after surgery of the eyelids. Treatment of the skin using Hualurofrax is a guarantee of the perfect effect of laser treatment. Moisturizing effects operate intensively in the deeper layers of the skin. After the treatment the skin is more radiant without any signs of dryness. The method of smoothing the skin using radiofrequency called the lifting is a classic anti-aging care which is no longer the obvious and often required. Feel free to keep your age under the control.

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.