Classic massages
+420 734 523 523

Classic massages

Classic massage reduces fatigue and enhances regeneration. It removes weakness, stiffness, soreness and muscle shortening. It helps to improve the blood circulation, positively affects the lymphatic system.

This massage is performed heartier and harder techniques, which eliminates the accumulated fatique substances such as lactic acid in the muscles. By classic massage, permission tense muscles is achieved, relaxing the stiff joints, thus promoting overall relaxation and well being.


Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.