Four-handed massage
+420 734 523 523

Four-handed massage

Royale discipline among massages, which is based on the principal of Ayurveda. This synchronous, rhytmic massage carried out by two therapists at the left and right side of the body at the same time, uses a slow massage techniques and leads to a deep relaxation and total body regeneration. The massage removes all fatigue and brings a sense of overall satisfaction and total relaxation.

This very luxurious massage lasts 60 minutes and is tended for those who are physically tired or want to enjoy an extraordinary experience.

Also recommended as a great gift.
Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.