Make-up
+420 734 523 523

Make-up

What does the make-up service include? For example eyes and lips make-up, tec. Do you knot all, you need to know about make-up? Do you know which make-up looks the best on you? There is a diference between day make-up and make-up for a special event. Make-up can do alot. But you must know the basic rules. Once you get to knot them, you can change yourself into a different and even more interesting person. Maybe you had a chance to see the model show the look before and after make-up. The diference is extremely big. And what can we do for you? Our service includes make-up for formal and special events as weddings and balls and we can also tlach you how to put make-up on step by step.

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.