Massage contraindications
+420 734 523 523

Massage contraindications

Contraindication is a case when massages aren´t allowed to be performed or are completely excluded.

Contraindications are devided into partial and total.

Contraindications of massage-total-prohibits massage all over the body

In these cases is adviced to wait few hours or to postpone massage to the next day.

Contraindications of massage- partial

 In case of partial contraindication massage can be performed omitting the affected site. Itions-

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.