LADIES WORLD

Since 2010 you can work out, be pampered or just exchange a few words with us - in the sports and relaxation center Ladies World in Děčín....

There are various services ready for you: fitness and rehabilitation equipment, ultrasonic cavitation (liposuction), radiofrequency treatment, diode laser, lymphatic drainage, hair depilation, massages of all kinds, nails, pedicure, hair salon, solarium, galvanic skin treatments, permanent make-up, botox filling, nutritionist and weight loss programs. We also offer exercising in small groups (10 people) in a slow or faster style according to your choice. We are here for you every day, except of Sundays. Come to pamper your body and soul.

INFO
Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.