LADIES WORLD

Since 2010 you can work out, be pampered or just exchange a few words with us - in the sports and relaxation center Ladies World in Děčín....

There are various services ready for you: fitness and rehabilitation equipment, ultrasonic cavitation (liposuction), radiofrequency treatment, diode laser, lymphatic drainage, hair depilation, massages of all kinds, nails, pedicure, hair salon, solarium, galvanic skin treatments, permanent make-up, botox filling, nutritionist and weight loss programs. We also offer exercising in small groups (10 people) in a slow or faster style according to your choice. We are here for you every day, except of Sundays. Come to pamper your body and soul.

INFO
Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Dámský svět
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012195
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu: V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.