cardio fitness
+420 734 523 523

cardio fitness

Cardio fitness is for individual exercise. It´s used primarily by clients who want to play sports an a team, have no time for regular exercise classes, never practiced and want to gradually increase physical condition. Cardio in the room can be alone or paired with a friend or partner.

Do you wish to sculpt a character to your liking, you don´t have the courage to begin, or vice versa for a long timedoing what you can and still you fail? With us you can pay extra session with a personal trainer who can advise you on how to shape the character and increase in physical form. She/he also advises you t o diet and diet preparation.

Choosing to start is up to you. Come to us to improve the figure.

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.