Pricelist / Payments

In adition to the classical payment we also accept UNIŠEK. It is possible to pay by credit cards or to use a club card. We publish our own gift vouchers.

Download

Unicheck

We accept coupons Unišek. With these benefit coupons the employers contribute to sports, culture, education, and health care for the employees. Treat yourself to a massage or nutritional consultation. It always depends only on your decision.

Gift voucher

The original Ladies World Voucher of any value is suitable for various occasions.
You can give your loved ones the best care and relaxation and help with the body rehabilitation. With our gift voucher you will never go wrong.

 

 

Club card

We would like to reward the loyalty of our regular customers and therefore we offer our own club cards where all the procedures are recorded. Every single Czech crown changes in one point and then they are converted into the gift vouchers or discounts on treatments. For more information, please ask at the reception.

Credit card

We accept credit cards commonly used in the Czech Republic and most popular cards such as Master Card, Visa, Maestro and Debit Card.

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.