Consultation
+420 734 523 523

Consultation

Our professionally trained stuff is here to advise you and  help you with the proper treatment of your hair as well as to recommend the suitable products , which you can buy in the salon.

Men are most welcome and we will be pleased to take care of them. Before making the new haircut they will certainly enjoy washing hair as well as relaxation head massage.

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Dámský svět
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012195
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu: V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.