Ladies World

Dámský svět s.r.o.

Fügnerova 359/14
405 02 Děčín I

Account number: 199140077/0600

ID: 287 30 763


+420 734 523 523
info@damskysvet.cz 

 

Direct line to hairdressers: +420 734 697 697


Scope of Bussiness

trade and services not specified in Annexes 1-3 of Trade Law, pedicure, manicure, massage, recondition and regenerative services, beauty service, guesting activities, provision of physical education and sports services in the field of group exercise.

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Dámský svět
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012195
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu: V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.