Ladies World

Dámský svět s.r.o.

Fügnerova 359/14
405 02 Děčín I

Account number: 199140077/0600

ID: 287 30 763


+420 734 523 523
info@damskysvet.cz 

 

Direct line to hairdressers: +420 734 697 697


Scope of Bussiness

trade and services not specified in Annexes 1-3 of Trade Law, pedicure, manicure, massage, recondition and regenerative services, beauty service, guesting activities, provision of physical education and sports services in the field of group exercise.

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.