Cosmetics
+420 734 523 523

Cosmetics

No matter how old you are, you can still enjoy our perfect cosmetic treatment and at the same time harmonize your body and soul. Regardless forever, you can live a fairy tale with the most amazing skin. Our beauty salon is an essential where we individually, professionally and effectively handle your skin. We use an exclusive natural cosmetic- Dr. Belter Cosmetic from Germany. These high- duality natural products have more than thirty years developement and research. Dr. Belter Cosmetic is a traditional global brand of beauty products like Nu Skin which we also work with. This revolutionary technology research of nutrition and skin brings proven effects. Based on provement the Nu Skin Cosmetics denies real age. Verify the effectiveness of these exceptioal products and discover your new life today. In addition to classical and instrumental cosmetics we offer eyelash extentions, maku-up and permanent make-up.

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.