Fitness equipment
+420 734 523 523

Fitness equipment

In the cardio room we have a special machine running trainer, cross trainer and a vibration platform. Vibrating platforms transmit vibrations to the muscles, which are forced to reflexively withdraw. They are suitable for all ages.
A great advantage of these machines is the fact that the training actually takes a minute- trainers recommend exercising three times a week for 30 minutes. Regularity is important.
Tures of strengWe definitely recommend exercising on vibrating platforms with a trainer.
Mainly women use this exercise to firm their tummy and buttocks, it´s also good for reducing cellulite because the subcutanous blood circulation.

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.