Losing weight
+420 734 523 523

Losing weight

Losing weight with Ladies World is your best decission. The professional nutricionist will prepare individual weight loss plan which will fit to your needs.For those  who prefer to lose weight in a group we have special programs too. We have been, very closely, cooperating with the asociation „ STOB- Stop To Obezity“ and we offer their latest programs to our clients. Lose weight with us. To be slim does not have to be just a dream. We want to show you that to be obese or not depends on your decision. So do not hesitate -  we are here for you and ready to help. We make your life easier.

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.