Losing weight
+420 734 523 523

Losing weight

Losing weight with Ladies World is your best decission. The professional nutricionist will prepare individual weight loss plan which will fit to your needs.For those  who prefer to lose weight in a group we have special programs too. We have been, very closely, cooperating with the asociation „ STOB- Stop To Obezity“ and we offer their latest programs to our clients. Lose weight with us. To be slim does not have to be just a dream. We want to show you that to be obese or not depends on your decision. So do not hesitate -  we are here for you and ready to help. We make your life easier.

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Dámský svět
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012195
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu: V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.