Image courses
+420 734 523 523

Image courses

Ladies World offers to small closed groups of clients to experience real girls´ afternoon.

How does the course go on?

The whole course lasts 2.5 hours. Clients are devided into groups and gradually become familiar with all the services in the salon. Each part of this tour takes about 20 minutes and the Ladies World staff pay all their attention just to the clients.

What services can you look forward to?

In each section the procedures are  demonstrated directly on the clients.

How much does the image course cost?

The whole Image course is for free.

Who is the course suitable for?

For all who are interested in the world of wellnes.

For those of you who like to be well informed about different reliable advices and recommendations.

For managements of companies, offices, banks, schools, etc. who want to arrange a pleasant and unusual afternoon or early evening for their employees.

References:

Westrans Děčín, Ltd.
Damona pharmacy Děčín
Pharmacy Na Průtahu Děčín
Selectra Comp.,Ltd.
Děčín Sports
Elementary School, Komenského náměstí 3, Děčín 1
Primary School and Kindergarten School, Školní 5, Děčín 6
STOB Děčín- weight reduction courses
CSOB branch in Děčín

If you are a group of girls or women interested in this course, do not hesitate and just contact the reception desk at Ladies World and make a reservation.

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.