Care for menu at ladies world
+420 734 523 523
Care for menu at ladies world
+420 734 523 523

Care for menu at ladies world

We are pleased to see men´s increasing interest in the services offered until recently only to women. Men showed great interest in beauty treatments,weight reduction,massages etc. therefore we decided to implement in our menu also treatments for men. We have expanded our space centre so that men can order the procedures without any restrictions.

Women generally like to see men taking care of themselves. We are excited how men found their own way to our beauty salon not only to keep fit but also to enjoy procedures as massages, cavitation, radio-frequency and facial treatments.

All of us offer the maximum possible care both to women and men. We are very proud of all men who are not ashamed to use our service.


Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Dámský svět
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012195
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu: V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.