Care for menu at ladies world
+420 734 523 523
Care for menu at ladies world
+420 734 523 523

Care for menu at ladies world

We are pleased to see men´s increasing interest in the services offered until recently only to women. Men showed great interest in beauty treatments,weight reduction,massages etc. therefore we decided to implement in our menu also treatments for men. We have expanded our space centre so that men can order the procedures without any restrictions.

Women generally like to see men taking care of themselves. We are excited how men found their own way to our beauty salon not only to keep fit but also to enjoy procedures as massages, cavitation, radio-frequency and facial treatments.

All of us offer the maximum possible care both to women and men. We are very proud of all men who are not ashamed to use our service.


Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.