Pedicure
+420 734 523 523

Pedicure

Pedicure allows us to spoil each leg from feet to ankles. The legs are obliterated and regenerated.

Pedicure, means special baths, modifying and softening abrasion of cornified skin and nails. Thank to regular pedicure, your feet are healthy and beautiful, so you will be proud to show them. Put yourself in the hands of our specialists. Pedicure is mostly about the health of your feet and healthy feet are pretty. The pedicurists in Women´s World are highly professional and they still enhance their qualifications. We use the best natural desinfection and salts, same as the latest nail polishes. We decorate nails by exclusive products which break borders between gel and nail polish. It´s applied like nailpolish and it lasts like gel and the plus is that it´s brilliatly shiny. It´s called Shellack.

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.