Pedicure
+420 734 523 523

Pedicure

Pedicure allows us to spoil each leg from feet to ankles. The legs are obliterated and regenerated.

Pedicure, means special baths, modifying and softening abrasion of cornified skin and nails. Thank to regular pedicure, your feet are healthy and beautiful, so you will be proud to show them. Put yourself in the hands of our specialists. Pedicure is mostly about the health of your feet and healthy feet are pretty. The pedicurists in Women´s World are highly professional and they still enhance their qualifications. We use the best natural desinfection and salts, same as the latest nail polishes. We decorate nails by exclusive products which break borders between gel and nail polish. It´s applied like nailpolish and it lasts like gel and the plus is that it´s brilliatly shiny. It´s called Shellack.

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Dámský svět
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012195
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu: V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.