Solarium
+420 734 523 523

Solarium

Super modern solárium of highest level with high standard equipement belongs to the standard offer of Women´s World. There is a new logo P2 coming with solárium mega Sun, which marks solariums equipedmwith new UVB systém. This double sun systém highers up a su tan intensity. The solar syžetem affects the formation of vitamin D, which makes the body create vital biopositive effects. The beneficia effects are shown also from medical site. Just in the sun or solárium- more precisely- in the UV-B-is the actual physical formation of vitamin D3 hormone- sun that is important for building bones and acts against osteoporosis. With this vitamin is Berger kalcium stres. Vitamin D3 stimulates the immune systém, helps increase blood circle. It also possitively affects skin disease as acne, psoriasis or atopic exema. The effects of solárium we combine with best solar cosmetics, individualy made to needs of your skin.

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Dámský svět
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012195
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu: V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.