Solarium
+420 734 523 523

Solarium

Super modern solárium of highest level with high standard equipement belongs to the standard offer of Women´s World. There is a new logo P2 coming with solárium mega Sun, which marks solariums equipedmwith new UVB systém. This double sun systém highers up a su tan intensity. The solar syžetem affects the formation of vitamin D, which makes the body create vital biopositive effects. The beneficia effects are shown also from medical site. Just in the sun or solárium- more precisely- in the UV-B-is the actual physical formation of vitamin D3 hormone- sun that is important for building bones and acts against osteoporosis. With this vitamin is Berger kalcium stres. Vitamin D3 stimulates the immune systém, helps increase blood circle. It also possitively affects skin disease as acne, psoriasis or atopic exema. The effects of solárium we combine with best solar cosmetics, individualy made to needs of your skin.

Název projektu: Dámský svět s.r.o. - Age management
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001909
Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, aktivita vč. evaluace, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání.
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.