We do exercise
+420 734 523 523

We do exercise

Working out in the place of Women´s World offeres many options. In the gym you can, in adition to the rent of free hours to private use, also enjoy regular exercise programs as yoga, bosu and bodycore. Very popular are the aerobics lessons and senior exercise. Fans of cardio fitness in addition to this individual training with a trainer, can use for example favourite vibratory Turbosonic. Exercise on vibration fitness machines Vibrojett offeres the highest possible comfort. The lovers of rotoped are also welcome. In addition to the classic running trainers, challenging client certainly welcomes the cross trainers.

Exercises in Women´s World definitely meet the requirements of even the most demanding athletes.


 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PO

9,00-10,00

Rekondice seniorky

Jarmila Klaudyová

 

 

 

 

 

 

 

16,30-17,30

Bodyform

Katka Hladíková

 

17,45 – 18,45

Bosu

Olga Pavlíčková

 

19,00-20,00

Fit box

Venca Němeček

ÚT

 

 

 

12,00-13,00

Terapeutická jóga 50+

Marta Kuglerová

 

 

 

 

16,30-18,00

Jóga pro těhotné

Marta Kuglerová

 

18,30-20,00

Jóga pro začátečníky a mírně pokročilé

Marta Kuglerová

ST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,00-20,00

Fit box

Venca Němeček

ČT

9,00-10,00

Rekondice seniorky

Jarmila Klaudyová

 

 

 

 

 

 

16,00-17,00

 

Rehabilitační cvičení

Břéťa Hons

 

 

 

 

 

 

12,00-13,00

Terapeutická jóga

Marta Kuglerová

 

 

 

 

16,30-18,00

kurz jóga pro začátečníky

10 lekcí

Marta Kuglerová

 

18,15-19,45

Jóga pro začátečníky

a mírně pokročilé

Marta Kuglerová

 

SO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Dámský svět
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012195
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu: V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.